شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ خدايا در ميانه امواج سهمگين و خطرات پيچيدگي هاي هدايت تو، فقط خودت مي تواني دستم را بگيري فقط خودت فَمَن يَكفُر بِالطّاغوتِ وَيُؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استَمسَكَ بِالعُروَةِ الوُثقى لَا انفِصامَ لَها دارم مي افتم... دارم پرت مي شوم به ته دره عميق... چنگ مي زنم به ريسمان هدايت تو...
ساعت دماسنج
شيخ محمد
رتبه 0
0 برگزیده
37 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top