شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ سلام عليکم در زندگي روزمره در اجتماع كلاً در همه جا هر انساني به شکل‌هاي مختلف، به گرفتاري ها و درد سر هايي دچار مي شود. هيچ كس نيست که مصيبتي را تجربه نکرده باشد، امـــا از بين همه‌ي مصيبتهاي رنگارنگ، بيش از همه، اين #ناداني است كه همه چيز را خراب مي کند، آبرو مي برد، اجتماعات و ملت ها را به بدبختي مي اندازد، خانواده ها را از هم مي‌پاشد. « ناداني » ... درد بي درمان ناداني!!!
احسنت
تسبیح دیجیتال
شيخ محمد
رتبه 0
0 برگزیده
37 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top